Romania

Ce conține Contractul Educațional? De ce nu trebuie semnat!

!Atenție părinți, la Anexa Contractului educațional!

Conform prevederilor Ordinului comun al Ministerelor Educației și Sănătății, Contractul educațional pe care fiecare părinte va fi solicitat să-l semneze, are o anexă al cărei text este, aparent, inofensiv, dar care conține la final o prevedere ce permite ca fiul/fiica d-vstră să poată fi supus/ă unor tratamente sau “măsuri profilactice”, cu scopul de a se împiedica răspândirea bolilor în colectivitate, fără un acord expres al părinților.
Măsurile profilactice pot fi (printre altele) vaccinuri de orice fel.

Acordul părintelui este menționat în ultimul paragraf al documentului.
Dacă părintele se concentrează doar asupra acordului de prelucrare a datelor personale (din primele paragrafe) poate să nici nu observe…

Vă punem la dispoziție precizările de mai jos, iar notificarea pe care părintele o poate completa si depune la școală (cu număr de înregistrare) pentru evitarea oricarui act medical săvârșit asupra copilului fară înștiințarea sa și fără acordul său expres, este postată separat.

1- Ordinul comun al Ministerul Educaţiei și Ministerul Sănătăţii, publicat în MONITORUL OFICIAL AL ROM NIEI, PARTEA I, Nr. 826 bis/30.VIII.2021, conţine ANEXA 18, care este Fișa de prezentare a cabinetului medical școlar din grădiniță/școală (pag 102-103 din Ordin).

2- Această fișă va fi ANEXA la Contractul educaţional care va fi dat părintelui spre semnare.

3- Dacă se prezintă separat Contractul și ANEXA, fiecare cu loc pentru semnătura părintelui, Contractul se semnează numai dacă nu conţine vreo menţiune referitoare la ANEXA care ar fi parte integrantă a contractului.

4- ANEXA NU se semnează deoarece, lăsând impresia că ar fi vorba numai despre acordul părintelui pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, la final ANEXA conţine această menţiune:
“…și îmi exprim acordul cu privire la efectuarea acțiunilor cu caracter profilactic în cabinetul medical școlar (triaj epidemiologic, alte acțiuni de combatere a răspândirii bolilor infecțioase în colectivitate, examen periodic și de bilanț al stării de sănătate a copilului meu, acțiuni de educație pentru sănătate)”.
ACESTA este acordul părintelui pentru “alte acțiuni de combatere a răspândirii bolilor infecțioase în colectivitate” adică ORICE “acțiuni cu caracter profilactic”, deci INCLUSIV VACCIN, chiar dacă vaccinul nu este menţionat în mod expres.

Citește și:  Coreea de Sud a demarat campania de vaccinare

5- ANEXA poate fi prezentată spre semnare fie completă (pag 102-103 din Ordinul comun al Min Educ și Min Sănătăţii, publicat în Monitorul Oficial), adică drept Fișa de prezentare a cabinetului medical școlar din grădiniță/școală (PE CARE NU SCRIE NEAPARAT CA ESTE O ANEXA), fie ca extras din acel document (numai pag 103), pe care, de asemenea, NU SCRIE CA ESTE O ANEXA și se prezintă așa:

MONITORUL OFICIAL AL ROM NIEI, PARTEA I, Nr. 826 bis/30.VIII.2021

În situația în care prelucrarea de date cu caracter personal în scopurile amintite vă afectează drepturile și interesele, ori sunteți interesat de o informare mai amplă legată de aceasta, vă rugăm să vă adresați Responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal din cadrul…………………………………., la adresa de e-mail …………….., conform articolului 38 alineat 4 din REGULAMENTUL nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.

Subsemnata/ul __________________________________________, părinte/reprezentant legal al elevei/elevului __________________________________________, născut la data____________, cu domiciliul stabil ______________________________________________________________________, număr de telefon_________________, înscris în clasa ________, am fost informat în legătură cu activitatea cabinetului medical școlar, sunt de acord cu folosirea datelor cu caracter personal în scopuri medicale și îmi exprim acordul cu privire la efectuarea acțiunilor cu caracter profilactic în cabinetul medical școlar (triaj epidemiologic, alte acțiuni de combatere a răspândirii bolilor infecțioase în colectivitate, examen periodic și de bilanț al stării de sănătate a copilului meu, acțiuni de educație pentru sănătate). NUME ȘI PRENUME PĂRINTE SEMNĂTURA

Tags

Articole similare

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close