Europa

AUR demască planurile Comisiei Europene de a introduce doctrina anală (egalitate de gen și LGBT) în România

Au  intrat în dezbaterea Parlamentului României două Comunicări ale Comisiei Europene:

  • COM 698 – O Uniune a Egalității: Strategia privind egalitatea pentru persoanele LGBTIQ
  • JOIN 17 – O Agendă ambițioasă pentru egalitatea de gen și emanciparea femeilor.

Prin primul document (COM 698), Comisia Europeană vrea să consolideze un cadru pentru drepturi speciale, acordate pe criteriul preferinței sexuale.

Este vorba de niște grupuri de presiune, puternice și bine finanțate, care invocă o serie de false drepturi ale omului, încercând să le scoată din dezbaterea democratică sub pretextul că ar fi vorba de drepturi fundamentale.

În realitate nu există justificare obiectivă pentru includerea drepturilor minorităților sexuale în cadrul general al drepturilor fundamentale ale omului. Dimpotrivă, se impune disjungerea lor ca drepturi speciale, fără forță imperativă.

Majoritatea instrumentelor convenționale (tratate și convenții) obligatorii nu prevăd criterii precum orientarea sexuală.

Interpretările în sensul includerii acestor criterii sunt distorsionate, nefiind nici pe departe unanim acceptate. Dimpotrivă, ar însemna ca toate statele să fie obligate să recunoască, de exemplu, căsătoria între persoanele de același sex.

De altfel, aceasta este și una dintre mizele acestei propuneri, ca și recunoașterea parteneriatului civil.

Discursul despre drepturile omului este în realitate un discurs hegemonic, al unor grupuri particulare care vor să-și impună agenda ideologică asupra tuturor.

AUR apreciază că în România minoritățile sexuale se bucură de acces egal la toate drepturile fundamentale și constituționale, ca atare nu este necesar ca situației lor să i se acorde atenție specială printr-o discriminare pozitivă. AUR se va opune tentativelor de legiferare a așa-zisei „căsătorii” între persoane de același sex.

Citește și:  „Drepturile” progresiste sunt toate bazate de constrângerea majorității

Al doilea document (JOIN 17) este, așa cum spune și titlul, o „agendă ambițioasă” pentru impunerea ideologiei de gen.

Comisia Europeană a conceput un nou Plan de Acțiune privind Egalitatea de Gen (PAEG 3), un upgrade și mai radical al celor anterioare. Prin acest plan, Comisia urmărește integrarea acestei ideologii în toate politicile publice de către toate statele membre ale UE.

Un scop important este introducerea ei în sistemele de educație, prin inserarea perspectivei de gen și a abordării „incluzive” în mai toate disciplinele predate în școli.

Nimeni nu contestă principiile egalității în drepturi și egalității de șanse între femei și bărbați. Ele sunt fundamentale pentru o societate democratică, fiind recunoscute de toți.

În realitate, Comisia Europeană contrazice aceste principii, folosind un limbaj propagandistic, specific marxismului dialectic, ce plasează femeia și bărbatul pe poziții antagonice sau adversative în societate.

Conform teoreticienilor gender, însăși feminitatea și masculinitatea, precum și manifestările lor naturale, ar fi „construcții sociale”.

Ca urmare, ei situează problema discriminării femeilor și a violenței domestice nu în sfera patologiilor sociale, ci o asociază cu necesitatea remodelării societății în ansamblu, folosind forța de coerciție a statului pentru reprimarea comportamentelor și relațiilor sociale firești.

Definițiile sunt subminate și distorsionate printr-un limbaj care devine instrument de putere folosit în scopul unei represiuni cu substrat ideologic.

AUR respinge abordarea gender și afirmă că bărbatul și femeia sunt complementari, făcuți pentru o relație reciprocă bazată pe valorificarea diferențelor. Egali în drepturi și demnitate, bărbatul și femeia trebuie să fie conștienți de responsabilitatea lor comună în viața de familie și în societate, fără a-și nega natura și particularitățile.

AUR militează pentru ca România să semneze Declarația Consensului de la Geneva. Este singurul acord internațional care promovează politicile pro-familie și pro-natalitate, figurând la loc de cinste în programul nostru politic.

Citește și:  Comisia Europeană, raport: „Drumurile din România sunt cele mai periculoase”

În același sens, AUR va propune ca România să se retragă din Convenția de la Istanbul, care sub pretextul combaterii violenței domestice, impune politici publice puternic marcate de ideologia freudo-marxistă.

SURSA: www.incorectpolitic.com

Tags

Articole similare

Leave a Reply

Close